29.08.10: Huta Polańska - Krempna - Żydowskie - Grab - Wyszowatka - Długie - Nieznajowa - Świątkowa Mała - Krempna - Huta Polańska
Galeria wypożyczalnianych sprzętów: KLIK
 
Polany - cerkiew
 
W drodze do Krempnej
 
 
 
 
Cmentarz Łemkowski z Żydowskiem
 
 
 
 
Chwila odpoczynku...
 
 
 
 
Szosowa korba wymusza ofensywny styl na podjazdach
 
 
 
 
Widoki zapierają dech w piersiach
 
 
 
 
Dłuższy odpoczynek :-)
 
 
 
 
Za Wyszowatką
 
 
Przydrożne k rzyże i kaplice to osobliwość Beskidu Niskiego
 
Piękna widoki na zjeździe do Długiego
 
 
 
 
Tu wypala się węgiel drzewny - Długie
 
 
Wymarzona zjazdówka - 25 lat temu ;-)
 
Przydrożna kapliczka
 
 
 
 
Między Długim a Nieznajową pokanaliśmy kilka brodów
 
 
 
 
Nie wszystkie pozwalały się sforsować na kołach...
 
 
 
 
Ostatnia przeprawa wodna - Nieznajowa
 
 
 
 
Nieznajowa
 
 
 
 
W drodze do Rozstajnego
 
 
 
 
W drodze do Rozstajnego
 
 
 
 
Ostatnie kilometry dzielą nas od Huty Polańskiej
 
 
Rowerowy żuraw
 
Zmęczona trudami wycieczki załoga
 
Design & Copyright by
All Rights Reserved